Връщане и замяна на продукт

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 10 работни дни от получаването на стоката.

*  Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Anabel.bg в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне продукта на адрес: гр.Бургас, ул. Александровска  14 ,  като междувременно уведоми Продавача за това на office@anabel.bg или на телефон 0884 700 778 и попълни формуляра за връщане, който e приложен при доставката и също може да изтегли от :www.anabel.bg 

* Продавачът се задължава да възстанови платената сума на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (черинадесет) дневен срок от датата, на която получи от Клиента съответната Стока/Услуга съгласно чл.54,ал.4 от ЗЗП. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

*  Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта на виртуалния пос терминал на Банка ДСК  – чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането

*  Плащанията, направени чрез наложен платеж(пощенски паричен превод) – по банкова сметка,  предоставена от Клиента

* Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките.

* В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) работни дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора. 

* Правото на отказ може да бъде упражнено само в случаи, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, с оригиналния етикет, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителят до anabel.bg са за сметка на потребителя, като връщането става на адрес : гр.Бургас, ул. Александровска 14 

* Anabel.bg възстановява на потребителя заплатената от него за върната стока сума по банкова сметка на потребителя, не по-късно от 10 работни дни, считано от датата, на която е получена върнатата стока

* Потребител, упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

* Когато потребител връща закупена от www.anabel.bg стока с куриерска фирма , сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията посочени по-горе. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща на потребителя за негова сметка.


ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ, МОЖЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ ТУК.