Общи условия

1. ПРЕДМЕТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗA ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.

1.1. Настоящият документ представлява общите условия и условията на ползване на www.anabel.bg, които уреждат правилата за използването на www.anabel.bg, включително договорът за продажба, сключен посредством интернет с " Пиргос Трейд " ООД  като доставчик на този електронен магазин, което е Договор за продажба от разстояние.  

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.

2.1. Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, интернет сайта www.anabel.bg се управлява от " Пиргос Трейд " ООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в град Бургас, ул.Александровска 2 ет.2, ЕИК 102745346,  и банкова сметка - IBAN: BG50STSA93000027559509, BIC: STSABGSF  ДСК Банк, телефон за контакти: 0888 638 512 и имейл адрес : office@anabel.bg

2.2. Адрес за връзка с нас : гр.Бургас, ул. Александровска 14, на телефон 0884 700 778 ( понеделник-петък: 10:00 до 18:00 ; събота 10:00 – 16:00 ) или на имейл адрес: office@anabel.bg.

3. ТЕРМИНИ

3.1. Интернет сайт - съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.anabel.bg

3.2. Потребител – потребител на www.anabel.bg е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.anabel.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

3.3. Потребителски профил (Акаунт )– раздел от Уебсайта, формиран от имейл адрес и лична парола, позволяващ заявяване на поръчка от страна на Клиента, съдържащ цялостна базисна информация относно историята на действията му в Уебсайта (поръчки, движения по поръчки и др.)

3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Уебсайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Уебсайта.

3.5. Потребител с бърза поръчка - всяко лице, което е извършило указани от www.anabel.bg  действия, за да направи поръчка на стока от www.anabel.bg, без да се регистрира в Уебсайта.

3.6. Договор за продажба от разстояние - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Уебсайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

3.7. Бюлетин – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти и услуги в търговските обекти на www.anabel.bg , включително и закупуване на ваучери или промоции предлагани в определен период от време.

3.8. Транзакция – действието от страна на www.anabel.bg за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Уебсайта, осъществявано единствено по банков път.

 3.9. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.10. Коментар – вид писмена оценка или критична забележка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да се изкаже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.11. Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга. 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на www.anabel.bg са задължителни за всички потребители и с всяко използване на този Уебсайт, означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и със съдържанието на Договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.anabel.bg и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.2. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Kлиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Клиента при натискане на бутона за финализиране на поръчката и изпращане на Купувача  на потвърдителен имейл от Продавача или телефонно обаждане за потвърждение на поръчката.

4.3. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Уебсайта могат да бъдат промeняни от www.anabel.bg по всяко време и могат да съдържат непредвидени грешки.

4.4. Всички налични стоки, включително и тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта. 

4.5. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от anabel.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

5. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в Уебсайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи, Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата. 

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката/Услугата от Поръчката.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Уебсайта. 

5.6. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 10 работни дни от получаването на стоката.

5.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Anabel.bg в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне продукта на адрес: гр.Бургас, ул. Александровска 14 като междувременно уведоми Продавача за това на office@anabel.bg или на телефон 0884 700 778 и попълни формуляра за връщане, който e приложен при доставката и също може да изтегли от : www.anabel.bg 

5.8. Продавачът се задължава да възстанови платената сума на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (черинадесет) дневен срок от датата, на която получи от Клиента съответната Стока/Услуга съгласно чл.54,ал.4 от ЗЗП. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

Плащанията, направени чрез наложен платеж(пощенски паричен превод) – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

5.9. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) работни дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора. 

5.10. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случаи, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, с оригиналния етикет, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до anabel.bg са за сметка на потребителя, като връщането става на адрес : гр.Бургас, ул. Александровска 14

5.11. Anabel.bg възстановява на потребителя заплатената от него за върната стока сума по банкова сметка на потребителя, не по-късно от 10 работни дни, считано от датата, на която e получена върнатата стока

5.12. Потребител, упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от Договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

5.14. Когато потребител връща закупена от www.anabel.bg стока с куриерска фирма , сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочените по-горе. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща на потребителя за негова сметка.

6. ПОРЪЧКА

6.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.anabel.bg. При извършване на поръчката, потребителят има право да избере вида, марката и модела, размера на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Аnabel.bg възможности. При извършване на поръчка, потребителят влиза в договорни отношения с Аnabel.bg за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Аnabel.bg и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Аnabel.bg чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.

6.2. Kлиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната поръчка. Всяка добавена в количката за покупки стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стока и/или услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.

6.3. С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6.4. Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от Аnabel.bg 

6.5. Всички поръчки получени в събота вечер и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.

6.6. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www. anabel.bg начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.

6.7. Посочените на www. anabel.bg цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС.

6.8. Anabel.bg си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.

6.9. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт или чрез виртуален пост терминал на Банка ДСК, наличен на сайта www.anabel.bg 

6.10. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане.
•  осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания.
•  предоставените от Клиента данни в Уебсайта са непълни и/или грешни.
 

7.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ.

7.1. Личните данни, които Аnabel.bg получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случаи на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

7.2. Аnabel.bg, изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

7.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения  тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www. anabel.bg, да бъдат използвани от Аnabel.bg за целите на директния маркетинг.

7.4. Аnabel.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

7.5. С регистрацията си в www. anabel.bg, потребителят се съгласява на обявения от него имейл адрес да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Аnabel.bg.  

8.ДОСТАВКА НА СТОКИ

8.1.Време за обработка и изпращане на поръчките.

Всички поръчки се обработват и изпращат от 1 до 3 работни дни след получаване на поръчката на посочения от клиента адрес за доставка или до офис на Спиди.

8.2.Срок за доставка 

Всички поръчки се доставят в рамките на  2 /два/ работни дни от деня на обработване и изпращане на поръчката.

Търговецът не носи отговорност за забавяне в случаите когато:

*   Потребителят е предоставил грешен или непълен телефонен номер или имейл.

*   Потребителят е предоставил неточен или несъществуващ адрес за доставка или офис на Спиди -      

 *   Възможно е забавяне по вина на куриера, извършващ доставката, поради технически причини, лоши метеорологични условия, форми на стачни действия и протести, неразвита или непригодна пътна инфраструктура, както и в други форсмажорни обстоятелства , независещи от търговеца.

*  Когато потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на Спиди, за получаване на поръчката

8.3. Цена на доставката 

Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Аnabel.bg се извършва с куриерска фирма СПИДИ до посочения от потребителя адрес или офис на спедиторската фирма. За поръчките на стойност до 89,99 лева за територията на България доставката е 5,50 лева, а за поръчки над 90 лева доставката е БЕЗПЛАТНА

8.4. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.


9. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ.

 9.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им.

 9.2.  Клиентът има право да предяви рекламация на артикулите след получаване на доставката, ако при отваряне установи, че артикулите или опаковката са повредени. Клиентът е длъжен незабавно след получаване на доставката да провери стоката и да установи дали са налице основанията за рекламация. В този случай за упражняване на правото си на рекламация Клиентът е длъжен да съхранява доставените му артикули и да ги върне в добър търговски вид, в който ги е получил, в оригиналната им опаковка без каквито и да е било последващи механични и/или други въздействия и следи от употреба заедно с получените при доставката документи. 

9.3. При дефект, който не е в резултат на неправилна експлоатация, дефектният артикул може да бъде заменен със същия нов или друг по избор. Транспортните разходи по връщане и замяна на дефектни артикули е за асметка на Клиента. 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

  • намаляване на цената;

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

10. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

10.1. Достъпът до Anabel.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

10.2. Anabel.bg си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Anabel.bg по какъвто и да е начин. При това положение, единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Anabel.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Anabel.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

10.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Anabel.bg на посочените адреси в раздел „ За Kонтакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

10.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „За Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

10.5. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

10.6. В случай на онлайн плащания Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

10.7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

11.5. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Anabel.bg

12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

12.2. Във всички останали случаи, отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока. 

13. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

13.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

14.ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

14.1. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Anabel.bg и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство  

14.2 При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към:

1)  Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.Славейков №44а, ет.3,3 и 6

тел:02/ 980 25 24

факс:02/ 988 42 18

горещ линия: 0700 111 22

Интернет адрес: www.kzp.bg

2) Платформа за решаване на онлайн спорове съгласно чл.14, ал.1 от ОПС (регламент за Онлайн Решаване на спорове)

http://ec.europa.eu/consumers/odr