Политика за защита на личните данни

 НИЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ !

 

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ?

В политиката за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

КОИ СМЕ НИЕ?

„Пиргос Трейд “ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102745346 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска “ № 2, тел.: +359888638512, и-мейл адрес: office@anabel.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Александровска “ № 2, тел.:  +359888638512  и-мейл адрес: office@anabel.

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОГА ДА НАМЕРЯ В ТАЗИ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Пиргос Трейд” ООД (наричано оттук нататък „AnaBel”) включително:

* Какви лични данни събираме за Вас?

* Каква е целта на тяхното събиране?

* За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

* С кого споделяме Вашите лични данни?

* Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

* Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоя Ви на нашата уеб-страница по-добър?

* Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 С тази Политика за поверителност „Пиргос Трейд“ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ ?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице пряко или непряко.

Така например непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА AnaBel ЗА ВАС И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, AnaBel събира следната информация и лични данни за Вас:

1. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ДОБРОВОЛНО: - Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на AnaBel – https://anabel.bg, за да можем:

* Да създадем профила Ви, за да можете да правите поръчките си в съответствие с нашите Условия

* Да Ви идентифицираме, когато влезете в профила си

* Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги

* Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНЗАКЦИИТЕ, КОГАТО ПРАВИТЕ ПОРЪЧКА , ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

* За да можем да обработим поръчката Ви и да Ви изготвим сметка/таксуваме (правим уточнение, че AnaBel никога не съхранява информацията за кредитната/дебитната Ви карта в нашите системи)

* Комуникираме поръчката Ви 

* Да Ви изпратим актуализации за състоянието на Вашата поръчка

* За да можем да отговорим на Вашите заявки и въпроси за поръчките и да разрешим евентуално възникнали проблеми

* За да извършим анализи и проучвания с цел подобряване на нашите услуги

* За да защитаваме Вас и услугите, които предоставяме като се стремим да открием и предотвратим измами или други действия в нарушение на нашите условия или правила, отнасящи се до услугите на AnaBel 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ, ЗА ДА МОЖЕМ:

*  Да ви изпратим персонализирани маркетинг съобщения за нашите продукти или услуги.

Информация от получена Обратна връзка от Вас относно мнението Ви за нашите услуги, използваме, за да можем:

*  Да отговорим на Вашите въпроси или запитвания

* Да публикуваме отзиви, които ни изпращате за нашите стоки и услуги при налично Ваше съгласие за такова публикуване

* Да извършим анализи и проучвания за подобряване и развитие на нашите услуги.

Информация за активностите Ви и действия по използване на услугите ни, за да можем:

* Да ви осигурим по-добро преживяване при използване на услугите ни

* Да Ви дадем достъп до историята и детайлите на минали поръчки

*  Да Ви предоставяме други услуги по Ваше желание.


„БИСКВИТКИ“ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЗА ДА МОЖЕМ:

*  Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги

*  Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи

*  Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПОЛУЧАВАМЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ -  ТРЕТИ СТРАНИ

1. Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги

2. По-добре да разберем Вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги съответно на желанията Ви.

Категории лични данни, които обработваме:

*  Име, фамилия, телефон, електронна поща, дата на раждане, населено място, адрес, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, за създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин и попълване на формата за отправяне на запитвания

*  При плащане с банкова карта - данни за статус на транзакцията (успешна/неуспешна) 

*  Информация за Вашите поръчки

* Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез уеб-страницата ни или мобилните ни приложения - IP адрес, информация за устройството, което използвате

* Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за мобилното устройство, IMSI номер на устройство, GPS координати

* Данни от бисквитки (сookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 КАКВО ОЗНАЧАВА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

На какво основание AnaBel обработва лични данни за вас?

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. да се уверите, че получавате поръчката си, когато я искате).

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. в случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да "защитаваме вашите жизнени интереси" спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).

Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в "Как да се свържете с нас?" по-горе.

AnaBel събира лични данни след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и нови услуги за доставка например, както и на всякакви други рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания и за абониране за рекламен/информационен бюлетин).

Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на office@anabel.bg или писмено заявление на адреса за кореспонденция на AnaBel в гр. Бургас ул. Александровска 2

 КАК ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да предостави продукти и услуги, AnaBel обработва предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическа Ви идентичност по следните начини:

*  чрез попълване от Ваша страна на формуляри, които са Ви предоставяни на уеб-страницата на AnaBel. Формулярите се попълват в уеб-сайта ни на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни

* чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите уеб-страницата ни

* при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда

* чрез използване на мобилните ни приложения  

* чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър

* чрез абониране за бюлетин по електронна поща.

 

 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА / БЮЛЕТИН

Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите ценни. Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Все пак, ако участвате в томбола, Вашият имейл адрес може да бъде предоставен на съответния доставчик за регистрация/активиране и постоянна поддръжка. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

 

AnaBel МОЖЕ ДА СПОДЕЛИ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ (ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ) СЪС СЛЕДНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ (ВЪВ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СЛУЧАЙ НИЕ ЩЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ РАЗПОЛАГАМЕ С ПОДХОДЯЩИ ЗАЩИТНИ И ДОГОВОРНИ ГАРАНЦИИ, ЗА ДА Я ЗАЩИТИМ):

*  Магазини, на които сте подали поръчка за обработка и доставка

*  Трети страни, които поддържат нашите услуги (например партньори за маркетинг или промоции в секторите на храненето, напитките и развлечението въз основа на Вашите предпочитания, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг)

*  Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове

*  Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни

*  Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

 

ИМА ЛИ ДРУГИ СЛУЧАИ, В КОИТО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

* По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни

* По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Използване на „бисквитки“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В случай че сте регистрирани потребители на AnaBel, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на office@anabel.bg

В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR - Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които AnaBel обработва за Вас и да получите копие от тях

 • Право да искате от AnaBel коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@anabel.bg

 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от AnaBel, в случай че са налице условията за това.

 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате възможността  за „отписване“

 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие - например за маркетинг, като изпратите имейл на: office@anabel.bg

 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребява

 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 ИМАТЕ ЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, AnaBel няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка .

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

В случай че в резултат на извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

  За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

 Какво представляват бисквитките?

 Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

 По какъв начин използваме бисквитките?

 Редица наши страници използват бисквитки за запаметяване на:

 • вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;

 • информация за това дали вече сте попълнили проучване за полезността на съдържанието на сайта с цел да не бъдете питани отново;

 • информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.

Освен това някои от вградените на нашите страници видеоклипове също използват бисквитки, за да събират анонимно статистика за това как сте стигнали до съответната страница и кои видеоклипове сте гледали.

Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

 

Използваме ли други бисквитки? 

Възможно е някои от нашите страници или подсайтове да използват допълнителни или различни бисквитки от описаните по-горе. Ако това е така, информация за тях ще бъде предоставена на съответната страница с данни за бисквитките. Може да ви бъде поискано разрешение за запазването на тези бисквитки. 

Как да контролирате бисквитките

 Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Тези политики за поверителност са приети от „Пиргос Трейд “ ООД и са в сила от 01.11. 2020 г.